top of page

Đầu thu đài kỹ thuật số xem được hơn 40 kênh SD and HD miễn phí. Giá: 500.000 VND.

 

Xem miễn phí: VTV 1, VTV 2, VTV 3, VTV 4, VTV 6, VTC1 HD, VTV1 HD, VTV 3 HD, VTC6 HD, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5, VTC6, VTC7, VTC8, VTC9, VTC10, VTC11, VTC12, VTC13, VTC, VTC16, VietnamNet, THP, TTV, NTV, HTV7, THVL1, HN1, QTV1, Vnew, Vietteen, Đọc truyện,VOV1, VOV3...

 

Liên hệ:

Cell: 093 2791248 .

Email: info@aibietchidum.com

bottom of page